XIN GIỮ GÌN CON (Tv 15) – Thế Thông

1. Con thưa cùng Chúa, Chúa con thờ, (Chúa con thờ suốt đời) Chúa con thờ (lạy Chúa con thờ). (Vì ngoài Chúa ra) Đâu là hạnh phúc? Hồn con quên hết phút giây u buồn (u buồn).
ĐK: Lạy Chúa Trời xin giữ gìn con. (xin thương con). Vì bên Ngài (bên Ngài) con đang ẩn náu.
2. Chén phúc lộc đời con Chúa chính là (Chúa chính là phúc lộc) chén phúc lộc (ôi chén phúc lộc). (Vì Ngài nắm giữ) Vận mạng của con. Sản nghiệp vô giá của con muôn đời (muôn đời).
3. Con chúc tụng Chúa đã dẫn đường (suốt canh trường dẫn đường) suốt canh trường (qua suốt canh trường). (Được Ngài ở bên) Không hề nao núng. Và này thân xác nghỉ ngơi an toàn (an toàn).
4. Chúa không bỏ mặc con dưới địa ngục (dưới địa ngục muôn đời) chết muôn đời (phải chết muôn đời). (Ngài dạy bảo con) Biết đường sự sống. Hồn con vui sướng hỉ hoan tràn trề (tràn trề).
****  Xin Giữ Gìn Con (Tv 15)
****  Imprimatur: 18.08.2018 - GP. Xuân Lộc

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới