MẸ DẠY CON - Thiên Đan

ĐK: Ma-ri-a! Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Xin cầu cho chúng con. Xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến với Mẹ, chúng con chạy đến cùng Mẹ.
1. Lời Mẹ bao êm ái thương dạy con ghi khắc trong tim. Ngày ngày luôn suy ngắm: Thánh Thể Chúa sức sống cho con. Lời Mẹ dạy hôm xưa: khi gian nan chạy đến cùng Chúa. Xin ban thêm sức mạnh để đời con vững bước theo Ngài.
2. Đường đời bao gian khó có Mẹ thương dẫn dắt con đi. Dù đời bao giông tố, tâm hồn con kiên vững không ngơi. Từ nguồn mạch yêu thương, con tri ân ngợi ca tình Chúa. Nơi đây con tiếp nhận lửa tình yêu của Đức Ki-tô.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới