TÌNH THƯƠNG CHA (Lc 15,1-3.11-32) - Lm. Bùi Ninh

1. Chuyện một người con xin chia gia tài phung phí tiêu xài. Tình đời tàn phai khi tan gia tài không ai thương hại. Thật là cực thân trong cơn cơ bần, mong miếng ăn nhưng có ai thèm cho. Chàng ngồi sầu lo so nơi quê nhà, lòng sáng ra sám hối về cùng Cha.
ĐK: Cha ôi Cha! Con đã lỗi phạm tới Trời và với Cha. Nay con xin sám hối ăn năn nguyện cầu ơn thứ tha. Tin nơi Cha luôn rất nhân từ hằng rộng thương tha thứ. Để đời con sẽ mãi hát ca tri ân tình thương Cha.
2. Lòng thành người Cha khi chia gia tài lo lắng e ngại. Vì trọng tự do nên Cha cam lòng cho con xuôi dòng. Ngày ngày chờ mong con yêu mau về, xa bến mê vui sống trong nhà Cha. Nhìn từ đằng xa trông con quay về, liền thứ tha thiết đãi tiệc đàn ca.
3. Còn phần người anh khi em quay về anh vẫn trên đồng. Về nhìn người đông ca vang trong nhà anh nghe sao lạ. Liền gọi người ra tra tin trong nhà, nên mới hay Cha vẫn vui vì em. Lòng giận lộ ra không đi vô nhà, ở với Cha hiếu nghĩa lại lạc xa.
***** Tình thương Cha (CN IV Mùa Chay C)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới