CHÚA SẼ THƯỞNG CÔNG – Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ

1. Khi con làm việc lành cho ai đừng thổi kèn, đừng báo trước như bọn giả hình. Chúng thường làm ở nơi hội đường nơi phố phường chỗ đông người để phô trương. Khi con làm việc lành cho ai phải kín đáo đừng để tay trái biết việc tay phải. Hãy thật lòng yêu thương mọi người như anh em để cuộc sống thắm mãi tình yêu thương.
ĐK: Vì Chúa là Đấng toàn năng người thấu suốt (í a) mọi sự. Và Đấng thấu suốt mọi sự Người ngự nơi bí ẩn. Vì thế khi làm việc lành khi cầu nguyện hoặc khi ăn chay hãy nhớ đừng khoa trương để Chúa sẽ thưởng công cho.
2. Khi con cầu nguyện cùng Thiên Chúa hãy khắc ghi đừng bắt chước như bọn giả hình. Đứng cầu nguyện ở giữa hội trường các ngã đường để thiên hạ được thấy rõ. Khi con cầu nguyện cùng Thiên Chúa thì hãy nhớ cửa phòng đóng kín trái tim chân thành. Hãy nguyện cầu với Đấng trên trời rất thấu suốt là người Cha sẽ lắng nghe lời con xin.
3. Khi con thực hành việc ăn chay hãy khắc ghi đừng bắt chước như bọn giả hình. Với mặt mày thảm thương u sầu để thiên hạ sẽ biết mình hằng ăn chay. Riêng con thực hành việc ăn chay con hãy nhớ này dầu thơm hãy xức lên trên đầu. Hãy mở lòng với Đấng trên trời rất thấu suốt là người Cha thấy rõ lòng con yêu.
****  Chúa sẽ thưởng công (Thứ 4 Lễ Tro)
****  Imprimatur: 20.03.2019 - GP. Nha Trang

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới