KHẢI HOÀN CA ALLELUIA – Phùng Minh Mẫn

Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Mừng ngày Thiên Chúa khải hoàn chiến thắng, mừng ngày Thiên Chúa sống lại vinh quang. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Nào toàn Dân Thánh hãy mừng vui lên, mừng vì Chúa đã phục sinh.
1. Đức Ki-tô đã ra khỏi mồ, đã khải hoàn sống lại. Chính tay Ngài phá ngục âm ty, cứu muôn vàn tội nhân. Thánh Danh Ngài xiết bao oai hùng, khiến tử thần khiếp run. Vương triều do Ngài thống trị mãi mãi không chuyển rung.
1.2.3. Ngợi mừng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài dùng thập giá diệt trừ tội lỗi, và Ngài đã sống lại từ cõi chết, chiến thắng tử thần. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Mừng ngày Thiên Chúa khải hoàn chiến thắng, mừng ngày Thiên Chúa sống lại vinh quang. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Nào toàn Dân Thánh hãy mừng vui lên, mừng vì Chúa đã phục sinh vinh thắng. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Ngài thật là Đấng Thánh, phá tan tử thần. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Triều đại Ngài đứng vững đến muôn muôn đời.
2. Lúc đêm dài khoác lên nhân loại, kiếp nô lệ u hoài. Sẽ muôn đời mang nặng án chết, bởi quy hàng tội lỗi. Đấng sống lại phá tan gông xiềng, đã cứu độ thế nhân. Đưa về Quê nhà thái hòa, sống sướng vui thảnh thơi. Ngài đứng vững đến muôn ngàn đời.
3. Hát lên mừng Chúa Cha nhân từ, xót thương người lỗi tội. Hiến Con Một cứu chuộc thế giới, chết trên thập tự giá. Hát lên mừng Chúa Con oai hùng, đã sống lại hiển vinh. Hát khen công trình cứu độ, quá lớn lao huyền siêu.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới