Ở LẠI VỚI CON - Kim Lệ

Ở lại với con đừng về nữa! Chúa ơi! Chiều xuống ngập mênh mang. Âm u hiện ra muôn cánh cửa. Bóng tối phủ dầy khắp thế gian. Ở lại với con đừng về nữa! Hồn con xa Chúa sống làm sao? Hồn con không Chúa như không lửa. Đáy vực thẳm sâu chết ngậm ngùi.
Dòng đời, giông tố lút chân mây. Không Chúa, thuyền con trôi nghiêng ngửa. Đập vào cồn rạn vỡ tan ngay. Ở lại với con đừng về nữa! Hồn con chỉ sống với Chúa thôi! Chúa yêu con từ muôn muôn thuở. Con nguyện mến Chúa suốt cuộc đời!

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới