Ai muốn theo ta - Ân Duy

ĐK. Ai muốn theo Ta nào ai muốn theo Ta phải dám quên mình là phải dám hy sinh vác thập giá mình mà từng ngày từng ngày theo Ta, vác thập giá mình mà từng ngày từng ngày theo Ta à a.

1. Thập giá nặng vai không chỉ là cây gỗ còn là chất chồng ghen ghét với khinh chê, còn là vô tâm yếu hèn của môn đệ. Chúa đã kiên trì vác tới đỉnh đồi Canvê.

2. Thập giá ngày nay không là lời chúc dữ, mà là tiếng gọi theo bước Đức Giêsu để sống quên mình phó thác và đầy yêu thương.

3. Thập giá đời con không phải là cây gỗ, mà là dãi dầu năm tháng những gian nan, là điều không may thất bại và thua thiệt, xin giúp con trọn bước tới đỉnh đồi vinh quang.

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter