Cảm tạ hồng ân – Phạm Đức Huyến

ĐK.
Con xin tạ ơn hồng ân hồng ân của Chúa, Người giữ gìn con luôn. Tạ ơn, tạ ơn Chúa. Con xin tạ ơn hồng ân hồng ân của Chúa, Ngài giữ gìn con luôn. Tạ ơn, tạ ơn Người
1.
Đã bao lần xúc phạm đến Chúa, lạy Chúa xin Ngài xót thương con. Đã bao lần xúc phạm đến Ngài, lạy Chúa xin Ngài thứ tha con. (Nữ) Lạy Chúa vì con đây yếu hèn xin nâng đỡ con, xin thanh tẩy con trắng trong. Lạy Chúa từ nay con xin hứa thống hối ăn năn, ngàn đời cảm tạ ơn Ngài.
2.
Đã bao lần sống trong tội lỗi, lạy Chúa xin Ngài với con lên. Đã bao lần đắm trong u sầu, lạy Chúa xin Ngài thứ tha con. (Nữ) Lạy Chúa vì con đây yếu hèn xin nâng đỡ con, xin thanh tẩy con trắng trong. Lạy Chúa từ nay con xin hứa thống hối ăn năn, ngàn đời cảm tạ ơn Ngài.
3.
Đã bao lần sai đường lạc bước, lạy Chúa xin Ngài dắt con đi. Đã bao lần lánh xa ơn Ngài, lạy Chúa xin Ngài thứ tha con. (Nữ) Lạy Chúa vì con đây yếu hèn xin nâng đỡ con, xin thanh tẩy con trắng trong. Lạy Chúa từ nay con xin hứa thống hối ăn năn, ngàn đời cảm tạ ơn Ngài.

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter