CHO CON THÊM LÒNG TIN – Trương Thế Bạch

ĐK: Xin cho con một niềm tin vững vàng, xin cho con lòng cậy trông yêu Chúa. Cho con tin vào quyền năng Thiên Chúa, yêu thương con tình Ngài luôn đỡ nâng.
1. Thuyền sóng đánh đu đưa chập chờn, thấy Ngài nhẹ đi trên mặt nước, tưởng đó là ma các ông la. Chúa liền rằng nói với các ông: Thầy đây các con đừng sợ chi. Và lúc Phê-rô thưa lại rằng, con mà được đi trên mặt nước. Thầy phán hãy đến với Ta đây, Phê-rô liền bước đến bên Ngài, biển sóng bỗng yên lặng bình yên.
2. Nhiều lúc đức tin con mù lòa, thấy Ngài mà con không nhận biết, rằng Chúa hằng luôn ở bên con, song hành cùng con trong cuộc đời, tình Chúa dẫn đưa cuộc đời con. Nhiều lúc đức tin con mù lòa, xin Ngài dạy con tin vào Chúa. Những lúc đời sóng gió nguy nan, cho con được thấy Chúa ngay bên, để thấy Chúa giơ tay dìu đưa.
3. Lạy Chúa hãy ban thêm lòng tin, trông cậy để con không sợ hãi, để thấy đời có Chúa ngay bên, giữ gìn đời con không lo gì, để thấy Chúa luôn phù trợ con. Lạy Chúa hãy cho con niềm tin, tin vào tình yêu thương của Chúa. Vì Chúa quyền năng quá cao siêu, uy danh quyền phép Chúa vô song, tình Chúa mãi yêu thương đời con.
 ***** Cho Con Thêm Lòng Tin (CN19TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới