CHÚA LÀ KHO TÀNG (CN17TNA) – La Thập Tự

1. Trên dương gian có người đi tìm bạc vàng, có người đi tìm vinh quang, kiếm tìm thiên đàng dương thế. Phần con đây, khi biết rằng Thiên Chúa tự ái, rất yêu con Ngài đã cứu chuộc con, nên con thấy Ngài là hạnh phúc đời con.
ĐK: Chúa ôi! Chúa chính là viên ngọc quý đời con, Chúa chính là kho tàng của con mà con đang mong ước. Để có Ngài bên con, con quyết từ đây bán hết đời con. Để có Ngài bên con, đoan hứa từ đây sống cho Ngài thôi.
2. Tuy hôm nay sống đời gian trần miệt mài, lắm người đi tìm tương lai, đắm chìm trong tình lân ái. Phần con đây, tuy bước đường theo Chúa nhiều lúc lắm chông gai chỉ xin Chúa ủi an, cho con vững lòng thờ lạy Chúa ngày đêm.
3. Con luôn tin Chúa là kho tàng đợi chờ, Chúa là thiên đàng con mơ, tháng ngày con hằng mong nhớ. Dù tương lai, theo Chúa đầy gian khó mờ tối, vẫn hân hoan mà không quản ngại chi, con tin Chúa là nguồn hạnh phúc chẳng ngơi.
4. Hôm nay đây nếu người không lìa tội đời, nếu người đêm ngày vui chơi, nếu người tâm hồn gian dối. Thì mai sau, khi đến ngày Thiên Chúa tài phán, có chi đâu ngoài đêm tối phủ che, nên ta hãy chọn Ngài là Chúa đời ta.
***** Chúa Là Kho Tàng (Chúa nhật 17 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới