Con nguyện yêu Chúa - Lm Mi Trần

1.Con nguyện yêu Chúa hết tâm hồn, yêu Chúa hết trí khôn và yêu Chúa hết sức con. Xin ơn Chúa Trời ban tràn đầy để đời con tháng ngày tình yêu mến luôn nồng say

ĐK. Chúa là tình yêu Ngài yêu con vô bờ. Chúa là tình yêu Ngài hy sinh chịu chết. Ngài đã sống vì yêu, Ngài đã chết vì yêu, Ngài dạy con yêu Chúa hết tâm hồn.

2.Kẻ nào yêu mến Chúa chân tình thì sẽ sống khiết tinh đợi trông tới chốn phúc vinh, mong cho tháng ngày luôn tuyệt vời, người người yêu mến Người cuộc đời sáng tươi mọi nơi.

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter