Cung chúc Trinh Vương – Lm Hoài Đức

1
Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh hiệp thông để cứu chuộc nhân loại.
2
Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường. Vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu đương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời.
3
Nhưng đáng thương thay nhân loại đã trở lòng. Làm nên mão gai nhọn sắc rạch nát tim Mẹ lành. Mong ước Trinh Vương lượng tha thứ bao dung. Cho thế nhân bao tội lỗi xin Đức Mẹ thương tình.
4
Con muốn vang cung với thần thánh trên trời. Và bao người lành dưới thế ngợi chúc Mẹ Thiên Đình. Cung chúc Trinh Vương chiều hôm với ban mai. Con muốn mến yêu Mẹ mãi, con mến yêu tận tình.
Đk
Mẹ Ma-ri-a! Ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fa-ti-ma! Con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter