HÃY YÊN TÂM (CN19TNA) – Lm. Mi Trầm

1. Khi dân chúng ăn no, Chúa bảo các môn đệ sang bờ bên kia trước. Còn Người đi lên núi cầu nguyện một mình. Lênh đênh giữa biển khơi, cơn bão lớn ập tới, thuyền chòng chành chơi vơi. Con thuyền bị sóng đánh chập chờn ngã nghiêng.
ĐK: Hãy yên tâm, đừng sợ, Thầy đây chính Thầy đây, hãy vững tin. Hãy yên tâm, đừng sợ, Thầy đây chính Thầy đây, hãy vững tin.
2. Canh tư Chúa ra đi, trên mặt biển chính Người đi thật trên mặt biển. Mọi người tưởng ma quỉ họ sợ run sợ. Phê-rô muốn cùng đi, đi trên nước như Chúa, nầy biển động kinh hãi. Chúa cầm tay đưa lối, nầy người hèn tin.
*****  Hãy Yên Tâm (CN19TNA) 
***  Imprimatur: 30.6.2020 - Gp. Nha Trang

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới