NGỌC QUÍ NƯỚC TRỜI (CN17TNA) – Lm. Mi Trầm

ĐK: Ngọc quí là Nước Trời. Hãy bán hết gia tài mà mua. Ngọc quí là Nước Trời. Hãy sống tốt cuộc đời trần gian.
1. Nước Trời dành cho người khôn ngoan: biết kính Chúa trọn niềm không đam mê bạc tiền, Nước Thiên đàng dành cho người khôn ngoan.
2. Nước Trời dành cho người can đảm: quyết tiến bước cùng Ngài, vác thánh giá hằng ngày, Nước Thiên đàng dành cho người can đảm.
***** Ngọc Quí Nước Trời (Mt 13,44-52 - CN17TNA)
***  Imprimatur: 30.6.2020 - Gp. Nha Trang

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới