THÁNH VỊNH 118 (CN17TNA) – Lm. Mi Trầm

ĐK: Luật pháp Chúa con yêu chuộng, con yêu chuộng biết bao.
1. Xin cho con tinh thông luật Ngài, vì bao đau thương quả là hữu ích. 
Nguyện giúp con coi trọng luật Ngài, vì luật của Ngài quí hơn bạc vàng châu báu.
2. Chúa đã hứa với kẻ mọn nầy, Ngài đem yêu thương để mà an ủi. 
Được sống luôn bên Ngài hằng ngày, nầy luật của Ngài sáng soi đời con vui sướng.
3. Con luôn yêu thánh chỉ luật Ngài, còn hơn bao nhiêu nén vàng bạc quí. 
Luật Chúa ban con chọn mọi điều, và đường ác độc dối gian nầy con ghét bỏ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Alleluia, AlleluiaLời Chúa tồn tại đến muôn đời. 
Đó là Tin Mừng rao giảng cho anh em. Alleluia, AlleluiaAlleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 118 - Luật Pháp Chúa (CN17TNA)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới