THÁNH VỊNH 144 (CN18TNA) – Martinô

ĐK: Chúa thương rộng mở bàn tay đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê. 
1. Chúa một niềm xót thương từ ái, đã khoan hồng lại lắm nghĩa giàu ân. Chúa từ nhân giàu lòng quảng đại, Ngài yêu thương hết thảy muôn loài.
2. Muôn muôn loài ngước trông về Chúa, cứ đúng giờ Ngài rộng mở bàn tay. Mở bàn tay dọn bữa kê bàn, ngàn sinh linh ăn uống dư đầy.
3. Lối đường Ngài thẳng ngay thành tín, vĩ công Ngài nguồn chan chứa bình an. Ai cầu xin thì Ngài đến gần, người kêu van tiếng nói chân thành.
⬤ Tung hô Tin Mừng (Lm. Mi Trầm):
Alleluia, Alleluia. Alleluia, AlleluiaCha của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta đã soi lòng mở trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. Alleluia, AlleluiaAlleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 144 (CN18TNA)
***  Imprimatur: 20.10.2019 - Gp. Nha Trang

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới