THÁNH VỊNH 66 (CN20TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa.
1. Con lạy Chúa xin xót thương con và chúc lành cho chúng con. Xin cho chúng con thấy long nhan Ngài, để trên địa cầu thiên hạ nhìn biết đường lối Ngài, cho chư dân được thấy ơn Ngài cứu độ.
2. Vui mừng lên hỡi các dân tộc và hát mừng Thiên Chúa ta. Vì Ngài công bình quản cai địa cầu, đức công minh Ngài cai trị mọi nước và lãnh đạo, cho muôn dân được sống công bình chính trực.
3. Ca tụng Chúa hỡi các dân tộc, tạ ơn Ngài con hát ca. Xin Thiên Chúa thương xuống muôn ơn lành, để cho muôn người thiên hạ được biết và kính sợ, cho muôn dân được thấy ơn Ngài cứu độ.
  ***** Thánh Vịnh 66 (CN20TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới