THÁNH VỊNH 84 (CN19TNA) - Trương Thế Bạch

ĐK: Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu độ cho chúng con.
1. Con sẽ nghe lời Thiên Chúa của con phán bảo điều chi, chắc Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng! Ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trên đất nước chúng con.
2. Nhân ái với lòng trung tín gặp nhau, những điều chính nghĩa sẽ hòa hợp duyên cùng một sự bình an. Đất sẽ nảy mầm, sẽ trổ sinh và đức công minh bởi Chúa, để chiếu soi khắp cùng miền, tự cao xanh mây trời.
3. Thiên Chúa ban tặng muôn phúc lộc cho muôn điều thiện hảo, Chúa Trời tặng ban đổ đầy tràn hồng ân. Vâng! Ơn cứu độ Chúa gần đến, đưa bước theo lối Ngài đi, đức công minh đã mở đường dọn lối bước của Ngài.
  ***** Thánh Vịnh 84 (CN19TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới