THÁNH VỊNH 85 (CN16TNA) – Lm. Mi Trầm

ĐK: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lòng từ bi với những ai kêu cầu.
1. Tình của Chúa nhân hậu lòng thương Chúa cao sâu. Chúa rộng tình ban ơn người khấn nguyện kêu cầu.
2. Muôn dân Chúa tác thành sẽ về trước thiên nhan, bái phục Ngài lạy Chúa và tán tụng Thánh danh.
3. Ngài từ ái nhân hậu lòng thành tín ghi sâu, xin Ngài nhìn phận con và xót thương thân con.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Alleluia, AlleluiaLời Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có lời hằng sống lời ban sự sống đời đời. Alleluia, AlleluiaAlleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 85 - Chúa Nhân Hậu 1 (CN16TNA)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới