TÌM NƯỚC CHÚA (CN17TNA) – Lm. Mi Trầm

ĐK: Nào ta đi tìm, tìm Nước Chúa như tìm ngọc quí. Nào ta đi tìm, tìm Nước Chúa như tìm kho báu. Hãy bán hết gia tài mà mua. Hãy bán hết gia tài mà mua. 
1. Có người dâng hiến đời mình bằng đổ máu vì Chúa hy sinh. Muôn đời họ được tôn vinh, muôn đời họ được phúc thiên đình.
2. Có người theo Chúa vào đời Lời Chúa đã truyền giảng cho người. Muôn đời họ được tôn vinh, muôn đời họ được phúc thiên đình.
3. Có người theo Chúa phục vụ cuộc sống đã tận hiến cho đời. Muôn đời họ được tôn vinh, muôn đời họ được phúc thiên đình.
4. Có người vì Chúa âm thầm việc phúc đức ngày tháng ân cần. Muôn đời họ được tôn vinh, muôn đời họ được phúc thiên đình.
***** Tìm Nước Chúa (Mt 13,44-52 - CN17TNA)
***  Imprimatur: 30.6.2020 - Gp. Nha Trang

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới