Tình Chúa cao vời – Phạm Đức Huyến

1. Còn tình chi lớn lao cho bằng là tình Thiên Chúa đã hy sinh trên thập tự giá. Sống cho người mình yêu, chết cho người mình yêu, ôi tình yêu cao vời bất diệt.

ĐK.Yêu thương con nên Chúa không ngại hy sinh cho con được vui sống. Ôi cao siêu con biết lấy chi mà đền đáp được tình Chúa yêu thương con.

2.Vì tình yêu Chúa tôi không ngại là Ngài đã đến với dương gian trong ngày lạnh giá. Có ai ngờ được chăng Chúa tôi vì tình yêu, ôi tình yêu muôn đời bất diệt.

3.Người trần ơi hãy mau quay về phụng thờ Thiên Chúa hết tâm can trong mọi cuộc sống. Kính tôn thờ ngợi khen Chúa tôi thật quyền năng, luôn dủ thương thân phận thế trần

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter