XIN GIẢI THOÁT CON – Đỗ Vy Hạ

ĐK: Xin giải thoát con, lạy Chúa, xin mau mau đến bang trợ con. Vì Chúa là dũng lực, là khiên thuẫn chở che đời con. Xin dìu dắt con, lạy Chúa, xin cho con bước trong bình an. Vì Chúa là ánh quang, là chân lý sáng tươi huy hoàng.
1. Con hân hoan trở về bên Ngài, trong cung điện ngập tràn niềm vui. Xin dâng lên cõi lòng rướm máu, nguyện Chúa thương xoa dịu niềm đau.
2. Con nương thân nép mình bên Ngài, đâu lo gì hiểm nguy chông gai. Nhưng no say ngắm nhìn nhan thánh, miệng hát ca chúc tụng tôn vinh.
***** Xin Giải Thoát Con (Ca Nhập Lễ - CN18TN)
***  Imprimatur: 20.10.2019 - Gp. Nha Trang

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới