Bên đồng cỏ xanh - LM Nguyễn Duy

 ĐK. Chính Chúa là Đấng thương mến tôi. Chính Chúa là Đấng dẫn tôi trong đời. Ngài để tôi bên đồng xanh suối mát. Được nghỉ ngơi trong niềm vui cứu rỗi. Lòng trí tôi đâu còn sợ lo chi vì Ngài ở với tôi.

1. Ngài dẫn tôi tới suối nguồn dòng nước trong tôi mát lòng. Tràn đầy bao sức sống Ngài đổ tràn ân phúc chan chứa tâm hồn. Ngài dẫn tôi trên đường nẻo chính vượt lũng sâu tôi nào lo sợ gì vì có Chúa ở cùng, vì có Chúa bạn đường vững bước bền tâm.

2. Ngài đón tôi vào bữa tiệc dù ở ngay bên kẻ thù. Rượu đầy ly tôi uống và dầu thơm Ngài xức tuôn xuống trên đầu. Tình Chúa thương ôi tình thương Chúa ủ ấp tôi tay Ngài giữ gìn đưa bước suốt cuộc đời đến với Chúa ngày ngày tháng tháng triền miên.

[PDF]

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter