CA NHẬP LỄ 5 – Lm. Nguyễn Văn Trinh

1. Mang tấm bánh đến đây để muôn người cùng ăn. Mang ly rượu thơm nồng để cùng chia nhau uống. Mang tâm tình hiến dâng để biết sống cho nhau. Mang cố gắng yêu thương ta hiến dâng cho đời.
ĐK: Đến với tôi anh ơi bên Bàn Tiệc Thánh này. Đến với anh em ơi bên ly rượu thơm ngát. Thật Ngài đã chịu chết cho tình yêu thương nhau. Thật Ngài đã chịu chết cho khối tình hiến trao.
2. Sánh bước tới với nhau để chia sẻ tình yêu. Sau những ngày lao động để dựng xây thế giới. Đây nhân loại chúng con xin hiến dâng lên Cha. Luôn biết sống cho nhau hạnh phúc cho muôn người.  
****  Ca Nhập Lễ 5

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới