CHO CON NIỀM TIN (CN20TNA) – La Thập Tự

1. Chúa nơi trời cao xuống thế, tấm gương khiêm tốn hiền lành. Sau cùng chết trên Can-vê như tội nhân tấm thân giá lạnh. Chớ gì người thế hôm nay chào đón, thờ kính tin yêu thắm nồng, chung nhau một ngọn nến hồng.
ĐK: Xin cho con niềm tin, tựa như cát biển sao trời. Xin cho con niềm tin, dẫu khó nguy trùng khơi. Để từ nay theo dấu chân Ngài đi. Dù là bao gian khó không hề vơi.
2. Sống nơi trần gian gió cuốn, mấy ai không bước lỗi lầm. Như người khách nơi tha phương mong về quê nhớ thương ngút ngàn. Tháng ngày tìm kiếm tin yêu vào Chúa, từ ái khoan dung hải hà, cho con trọn đời mến Ngài.
3. Mấy ai bền tâm vững chí, mấy ai khiêm tốn nhu mì. Theo Ngài bước lên Can-vê bao hiểm nguy nắng mưa sá gì. Ví dầu Ngài đã thương ai mà chết, Ngài đã hy sinh máu hồng, cho con người hưởng thiên đường.
4. Có ai niềm tin sắt đá, có ai khiêm tốn thật thà. Như bà xứ Ca-na-an, xin Ngài thương cứu con gái bà. Ví dầu Ngài đã khăng khăng từ chối, bà vẫn kiên trung khấn cầu, nên con bà được chữa lành.
***** Cho Con Niềm Tin (Chúa nhật 20 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới