CHÚA ĐÃ THỨ THA (CN24TNA) – La Thập Tự

1. Chúa đã thứ tha tội con biết bao ngày qua. Chúa đã thứ tha tội con vui bước đường xưa. Đôi khi hôm nay con quên rồi, không theo gương Ngài. Để thứ tha cho anh em con lỗi phạm đến con.
ĐK: Lạy Chúa, xin biến đổi con, để con thấy mình thấp hèn, tội lỗi vong thân. Lạy Chúa, xin đốt tim con một ngọn lửa hồng; để con thương yêu, cho dầu nhân thế lỗi phạm đến con.
2. Để được thứ tha tội ta vướng nhơ cùng Cha. Chính là thứ tha những ai đã xúc phạm ta. Xin cho quên đi bao căm hờn, nghi nan xin đừng. Để Chúa khoan nhân thương tha cho lỗi phạm đã qua.
3. Hãy nhìn Chúa ta bị treo chết trên đồi cao. Nhắc người nhớ cho tội ta ghê gớm dường bao. Nhưng trong yêu thương quên đi rồi, nhân gian muôn tội. Ngài nói cho ta luôn thương tha Nước Trời mở ra.
4. Chớ hờn ghét nhau mà thương mến nhau nhiều hơn. Chớ thù oán nhau mà luôn tha thứ là hơn. Hôm nay thân con van xin Ngài, cho con nhân từ. Tựa Chúa hôm xưa luôn khoan nhân thứ tội chúng con.
***** Chúa Đã Thứ Tha (Chúa nhật 24 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới