CUNG ĐIỆN NGÀI KHẢ ÁI (Tv 83) – Lm. Kim Long

ĐK: Muôn lạy Chúa, Cung điện Ngài quang vinh khả ái. Đây con khao khát mỏi mòn, được vào hành lang nhà Ngài. Linh hồn và thể xác con hân hoan vọng tới Chúa trường sinh.
1. Một ngày ở trong nhà Ngài hơn ngàn ngày ở nơi nào khác. Con thà ở cổng nhà Chúa hơn ở trong trại lũ ác nhân.
2. Lòng này vẫn mong đợi hoài: Mong một ngày trẩy lên nhà Chúa. Chung lời xướng hát ngợi khen, mưa móc ân huệ xuống chứa chan.
3. Nguyện Ngài dủ thương nhậm lời ban thần lực chở che phù giúp cho người luôn tin tưởng Chúa, mong Chúa soi dọi ánh thái dương.
4. Nhạn làm tổ bên bàn thờ, chim tìm vào để con nằm xuống. Muôn lạy Chúa Cả trời đất, con hướng tâm hồn tới Chúa liên.
 ***** Cung điện Ngài khả ái (Tv 83)
***  Imprimatur: 15.04.2020 - TGP. Sài Gòn

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới