CÙNG NHAU HOÀN THIỆN – Trương Thế Bạch

1. Ai sinh ra trong đñôøi laïi khoâng loi lầm chi, ai mang thân phận người lại không có tự ti. Mặc dù anh em con có làm điều phật lòng, hãy bao dung rộng mở để giúp nhau hoàn thiện.
ĐK: Hãy giúp nhau hoàn thiện trong tình thương cảm thông, cùng giúp nhau trọn lành trong tình thân bác ái, trong tình thương tha thứ. Cùng giúp nhau hoàn thiện cho đời vui tiếng ca, hãy bao dung rộng lượng trong tình thương bác ái, cho đời vui tiếng ca.
2. Hôm nay ta phạm tội, ngày mai biết sửa sai, yêu thương trong thật thà, cùng nhau sống vị tha. Đừng gièm pha chê bai, hãy vì tình loài người, hãy bao dung rộng mở để giúp nhau hoàn thiện.
3. Cho con nên hoàn thiện, đời con lỗi lầm luôn, cho con nên trọn lành, đời con lỗi lầm luôn. Cuộc đời con đam mê sa đoạ cuộc đời mình, tình thương yêu của Chúa, nguyện giúp con hoàn thiện.
***** Cùng Nhau Hoàn Thiện (CN23TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới