HÃY SỬA LỖI NHAU (CN23TNA) – La Thập Tự

1. Hãy sửa lỗi cho nhau, dầu mấy thương đau, một thoáng u sầu. Hãy tìm mến thương đi, vùi lấp chua cay, hờn oán chia tay. Hãy cùng với tha nhân, ngồi sát nhau hơn, thì Chúa ban ơn. Cho bao nhiêu gia đình, người thế an ninh, vui hưởng thiên đình.
ĐK: Anh em chớ mắc nợ nhau, chớ mắc nợ nhau điều chi. Ngoài ra, ngoài ra Tình Mến nhau, ngoài ra Tình Mến nhau.
2. Hãy đừng trách chê nhau, mà hãy cho nhau, tình mến muôn mầu. Hãy cùng nắm đôi tay, nhìn mắt nhau đi, thù ghét xa bay. Hãy cùng sát đôi vai, dầu có chông gai, sẽ thấy an vui. Xin yêu thương nhau hoài, trần thế hôm nay, chinh chiến xa lùi.
3. Hãy tìm giúp tha nhân, và đến thi ân cùng khắp gian trần. Hãy rộng mở trao ban, đừng tiếng than van, nặng gánh tâm can. Hãy tìm sống cho nhau, sẽ thấy hôm sau, điều xấu trôi mau. Xin cho muôn muôn người, cùng đứng chung vai, liên kết nên một.
4. Hãy đừng dối gian chi, để lúc ra đi, hạnh phúc muôn đời. Hãy dìu dắt nhau đi, về bến yêu thương, sẽ thấy vui hơn. Hãy nhìn Chúa Giê-su, vì đã thương yêu, gục chết thương đau. Xin cho yêu thương hoài, tràn khắp nơi nơi, vinh phúc muôn đời.
***** Hãy Sửa Lỗi Nhau (Chúa nhật 23 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới