NGÀI LÀ AI? (CN21TNA) – La Thập Tự

1. Ngài là ai? Ngài phải sinh trong hang đá không nhà. Ngài là ai? Sống nghèo hèn nơi xứ "Na-za". Ngài là ai? Lúc đêm về không gối nghỉ ngơi. Ngài là ai? Một chiều xưa chết treo núi đồi.
ĐK: Hôm nay con xin hiệp cùng Phê-rô. Xin tuyên xưng bằng ngàn lời tung hô. Ngài là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống. Ngài là Đức Ki-tô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Vì yêu, vì yêu nhân loại không vơi.
2. Ngài là ai? Ngài đã yêu bao nhiêu kẻ cơ bần. Ngài là ai? Chữa tật nguyền ai thiết tha xin. Ngài là ai? Sóng trên biển nghe tiếng lặng yên. Ngài là ai? Tình Ngài thương thế nhân đến cùng.
3. Ngài là ai? Ngài đã yêu bao nhiêu kẻ tin Ngài. Ngài lập nên Giáo hội Ngài kiên vững không lay. Để từ đây chính nơi nầy như suối hồng ân. Sẽ chảy ra ngàn tình thương thế nhân đón nhận.
4. Ngài là ai? Một người phong đang lê gót trên đường. Ngài là ai? Kẻ nghèo hèn trên phố van xin. Ngài là ai? Các em nhỏ không có mẹ cha. Để nhận ra, là tình thương thế cho oán hờn.
***** Ngài là Ai? (Chúa nhật 21 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới