Như Mẹ Maria – LM Nguyễn Duy

1.Khi Sứ Thần truyền tin cho Mẹ, trong khiêm cung Mẹ đã xin vâng. Mẹ đón nhận làm Mẹ Con Chúa, để ban cho đời Đấng cứu độ trần gian.

ĐK. Ôi Ma-ri-a xin Mẹ phù giúp chúng con. Sống Đức Mến, noi theo gương Mẹ. Ôi Ma-ri-a, xin Mẹ dìu dắt chúng con. Vâng ý Chúa trong từng phút giây.

2.Nghe báo rằng Mẹ có người chị I-sa-ve rầy đã cưu mang. Mẹ sẵn sàng đường xa vội vã để đến giúp chị khi sinh con bình an.

3.Trong bữa tiệc Mẹ đã can thiệp xin Giê-su trợ giúp tân lang. Vì ý Mẹ Người Con yêu dấu làm phép lạ hóa nước nên rượu ngon.

4.Trên núi Sọ Mẹ đứng âu sầu trông Con yêu chịu chết thương đau. Mẹ đón nhận này đoàn con cái làm con của Mẹ đến mãi muôn đời sau.

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter