NIỆM SUY LỜI CHÚA – Lm. Kim Long

ĐK: Lời Chúa là đèn soi con đưa bước, ánh sáng dẫn đường con đi, con xin khấn nguyện giữ phán quyết công minh của Ngài, phán quyết công minh của Ngài.
1. Phúc cho ai luôn đi theo đường lối Chúa, và niệm suy Lời Chúa phán đêm ngày.
2. Sẽ qua đi, qua đi luôn trời với đất, mà Lời Chúa bền vững tới muôn đời.
3. Sẽ như cây xanh tươi bên dòng suối mát, người niệm suy Lời Chúa sẽ sinh tồn.
4. Hãy ghi tâm, suy tư bao Lời Chúa phán và thực thi từng phút sống trên đời.
5. Chúng con nay xin theo gương Hiền mẫu Chúa là niệm suy Lời Chúa mãi trong lòng.
***** Niệm Suy Lời Chúa
***  Imprimatur: 15.04.2020 - TGP. Sài Gòn

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới