SION (Tv 136) - Lm. Nguyễn Văn Trinh

ĐK: JE-RU-SA-LEM! JE-RU-SA-LEM! JE-RU-SA-LEM! Ôi quê hương tôi xa ngươi lâu rồi. Khóc hết nước mắt. Sống qua thương đau để nhớ thương ngươi. Ôi quê hương ơi! Không bao giờ quên.
1. Đứng bên bờ một dòng sông sâu dòng sông ngợp mầu đen tối. Dòng sông trên đất tha thương, dòng sông xa cách quê Mẹ, dòng sông gợi niềm thương nhớ, dòng sông trôi mất linh hồn. Thành đô ơi! Si-on ơi! Nhớ thương làm sao. Thành đô ơi! Si-on ơi! Nhớ thương ngập tràn.
2. Si-on ơi, thành đô xa xôi, thành đô kỷ niệm yêu dấu. Thành đô ươm những huyền thoại, thành đô cuộc sống ân tình, thành đô ngập tràn thương nhớ, thành đô chôn mất tiếng cười. Thành đô ơi! Si-on ơi! Nhớ thương làm sao. Thành đô ơi! Si-on ơi! Nhớ thương ngập tràn.
3. Đứng bên bờ dòng sông êm trôi, dòng sông còn nhiều xa cách. Làm sao tôi hát lên được, làm sao môi nở nụ cười, làm sao đàn con rung tiếng, làm sao cất tiếng ân tình. Thành đô ơi! Si-on ơi! Nhớ thương làm sao. Thành đô ơi! Si-on ơi! Nhớ thương ngập tràn.
****  Sion

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới