THA BẢY MƯƠI LẦN BẢY – Trương Thế Bạch

1. Lạy Chúa! Khi anh em xúc phạm đến con, thì con sẽ phải tha cho họ, tha cho họ mấy lần. Lạy Chúa! Khi anh em lỗi phạm đến con, thì con sẽ phải tha cho họ, có phải đến bảy ln không?
ĐK: Hãy luôn tha thứ cho ai xúc phạm đến con. Hãy luôn tha thứ cho ai lỗi phạm đến con. Chúa đã không ngừng tha thứ cho con, nên con không ngừng tha thứ cho nhau.
2. Lòng Chúa luôn bao dung thứ tội lỗi con, dù con đã lắm phen sa đoạ, con xúc phạm đến Ngài. Nhiều khi anh em con xúc phạm đến nhau, nguyện xin Chúa giúp con nhân từ, hãy cùng nhau sống vị tha.
3. Nguyện xin cho con luôn mở rộng trái tim, lòng nhân ái thứ tha hiền hoà, cho cuộc đời thắm tươi. Vì chính khi bao dung cõi lòng mở ra, thì bình an Chúa ban cho người biết vị tha lỗi lầm nhau.
***** Tha Bảy Mươi Lần Bảy (CN24TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới