THÁNH THỂ 1 - Lm. Nguyễn Văn Trinh

Hãy cầm lấy mà ăn vì này là mình Tôi. Hãy cầm lấy mà ăn vì này là mình Thầy sẽ phó nộp vì con, sẽ phó nộp vì người, sẽ phó nộp vì yêu. Hãy cầm lấy mà uống vì này chén máu Tôi. Hãy cầm lấy chia nhau để uống cho cuộc tình. Hãy cầm lấy chia nhau để sống niềm Giao Ước, để sống cho tình yêu.
ĐK: Hãy cầm lấy chia nhau từng từng miếng cơm khô, từng từng mảnh vải thô để tưởng niệm Giao Ước. Hãy cùng ngồi uống đi từng người bát nước thôi, từng nụ cười thắm tươi để tưởng nhớ đến Thầy. Hãy thường nhớ lời Tôi: từ giờ cuối chia ly để cùng mến thương nhau thành giới răn riêng Thầy. Hãy cùng mến thương nhau cuộc sống thật cao quý chỉ hiến cho tình yêu.

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới