THÁNH VỊNH 102 (CN24TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Chúa là Đấng từ bi hay thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.
1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể thân tôi hãy chúc khen Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên muôn ân huệ của Người.
2. Chúa đã tha thứ xoá hết lầm lỗi, và chữa cho ngươi khỏi hết tật nguyền. Chúa chuộc mạng ngươi khỏi chốn vực thẳm, đầu ngươi Chúa đội mão nhân từ ân sủng.
3. Chúa giàu tình thương Chúa chẳng hờn trách, Người xót thương yêu lòng Chúa nhân hậu. Không hờn không trách Chúa chẳng trả oán, như lỗi của con đã đắc tội với Ngài.
4. Như trời bao la cao hơn mặt đất, lòng Chúa cao hơn đồi núi mây trời. Như từ trời đông đến chốn trời tây, Người đã ném xa muôn lỗi tội của con.
 ***** Thánh Vịnh 102 (CN24TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới