THÁNH VỊNH 137 (CN21TNA) – Lm. Mi Trầm

ĐK: Đến muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Chúa vẫn trọn tình thương. Xin đừng bỏ dở dang công trình tay Chúa đã làm.
1. Con hết lòng đội ơn Ngài nhận lời của con xin. Giữa bao thần thánh con chúc tụng Ngài, trong đền thánh con sẽ phủ phục tôn vinh Ngài.
2. Xin cảm tạ Danh Chúa vì Ngài thành tín yêu thương. Ngày con kêu cứu Chúa đã nhận lời, rộng tình thương tăng thêm nghị lực cho tâm hồn.
3. Danh Chúa thật cao cả kìa Ngài nhìn kẻ khiêm cung, và người kiêu hãnh Chúa biết mọi điều, tình thương Chúa vẫn mãi tồn tại đến muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia, AlleluiaThầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 137 - Đến Muôn Đời 2 (CN21TNA)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới