THÁNH VỊNH 137 (CN21TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Lạy Chúa! Lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.
1. Lạy Chúa! Con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con kêu khấn Chúa ơi. Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
2. Lạy Chúa! Con sẽ ca tụng uy Danh Ngài, vì Chúa tín trung lòng từ bi của Chúa mãi yêu. Chúa đã nghe con cầu, con nài van lên Chúa, con khẩn cầu cùng Ngài Chúa đã nhậm lời.
3. Vì Chúa thương đoái nhìn kẻ biết khiêm nhường, còn kẻ bất lương, kẻ cuồng ngôn Thiên Chúa coi khinh. Nếu đời con nguy nàn con được ơn Thiên Chúa, tay Chúa thật uy quyền thoát khỏi địch thù.
***** Thánh Vịnh 137 (CN21TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới