THÁNH VỊNH 44 (15.8) – Lm. Mi Trầm

ĐK: Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy.
1. Tân nương hỡi hãy điểm trang áo xiêm rỡ ràng dệt gấm cao sang. Hãy mau tiến vào suy phục Chúa Trời tình Chúa thương sáng ngời.
2. Tân nương hỡi hãy lắng nghe hãy đưa mắt nhìn và lắng tai nghe. Hãy quên dân tộc quên nhà thân phụ hãy tiến ra đón Người.
3. Tân nương hỡi hãy hát lên nỗi vui đậm màu hạnh phúc theo sau. Hãy mau tiến vào phục vụ Chúa Trời Người sẽ thương suốt đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Alleluia, AlleluiaĐức Ma-ri-a được rước lên trời. Muôn vàn thiên sứ hỷ hoan vui mừng. Alleluia, AlleluiaAlleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 44 - Hoàng Hậu Đứng Bên Hữu (Lễ Đức Mẹ Lên Trời, 15.8)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới