THÁNH VỊNH 66 (CN20TNA) – Lm. Mi Trầm

ĐK: Nầy ngàn dân ơi hãy ca ngợi Thiên Chúa. Nầy vạn quốc ơi, hãy chúc khen danh Người.
1. Nguyện cầu Chúa Trời thương tình ban phúc và nhìn Tôn Nhan của Người rạng ngời. Nầy đường lối Người mọi người đã biết, lộc Trời cứu độ mọi dân đều đã rõ.
2. Muôn dân nước phải reo hò mừng rỡ vì Người công minh xét xử thế trần. Nầy Người thống trị địa cầu muôn nước, Người dùng chính trực mà cai trị muôn dân.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia, AlleluiaNếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 66 - Này Ngàn Dân Ơi (CN20TNA)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới