THÁNH VỊNH 66 (CN20TNA) – Lm. Mi Trầm

ĐK: Ngàn dân hãy hân hoan ca tụng Người, ca tụng Người, ngàn dân hãy ca tụng Người.
1. Chúa hãy thương chúc lành mọi người, hãy ca tụng Người. Và tỏa rạng nhan Người nơi nơi, hãy ca tụng Người. Địa cầu sẽ biết đường lối Chúa, hãy ca tụng Người. Và vạn quốc thấy ơn tuyệt vời.
2. Chúa công minh xét xử địa cầu, hãy ca tụng Người. Dùng chính trực cai trị muôn dân, hãy ca tụng Người. Kìa vạn quốc chính Người hướng dẫn, hãy ca tụng Người. Người người vui gấp trăm nghìn lần.
3. Hỡi muôn dân tán tụng tình Người, hãy ca tụng Người. Lời chúc tụng dâng Người hôm mai, hãy ca tụng Người. Nguyện Ngài thương chúc lành mãi mãi, hãy ca tụng Người. Địa cầu hỡi hãy kính sợ Người.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia, AlleluiaNếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 66 - Ngàn Dân (CN20TNA)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới