THÁNH VỊNH 94 (CN23TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Ước gì hôm nay anh em nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng.
1. Hãy tới đây chúng ta hãy reo mừng, mừng lên trong Chúa, hoan hô Người là núi đá của ta, là nguồn ơn cứu độ của ta. Hãy ra trước Thiên Nhan Chúa Trời, dâng lên lời ca ngợi tôn vinh, đàn hát lên để hoan hô Người.
2. Hãy tiến lên cúc cung bái tôn thờ, thờ lạy Thiên Chúa, ta nghiêng quì thờ kính Chúa của ta, Ngài là Đấng tác tạo thành ta. Chúa của ta, ta con dân Ngài, ta đây thuộc chiên Ngài chăm nom, đàn chiên được Ngài chăn giữ gìn.
3. Hãy lắng nghe tiếng Người phán chỉ dạy, cùng nhau ghi nhớ, chớ cứng lòng đừng như ở Mas-sa, ngày xa xưa trong rừng hoang vắng. Hãy tin Đấng ta luôn tôn thờ, chớ cứng lòng như ngày xa xưa, đừng giống như ở Mê-ri-ba.
***** Thánh Vịnh 94 (CN23TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới