THÁNH VỊNH 96 (06.8) – Lm. Mi Trầm

ĐK: Chúa hiển trị, Người là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.
1. Hỡi địa cầu nhảy mừng lên, vui lên nào ngàn muôn hải đảo. 
Mây u ám bao phủ quanh Người, đây chính trực là nền ngai vàng.
2. Núi vỡ lở như đèn sáp khi đối diện cùng nhan thánh Chúa. 
Bầu trời giảng rao Chúa chính trực, dân thấy Người vinh quang sáng ngời.
3. Chính vì Người muôn lạy Chúa, trên cõi trời Người thật cao cả. 
Người vượt trỗi trên các chư thần, dân kính thờ rạng ngời Danh Người.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Alleluia, AlleluiaNầy là Con, Con Ta yêu dấu. Nào vâng nghe, vâng nghe lời Người. Alleluia, AlleluiaAlleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 96 - Chúa hiển trị (Lễ Chúa hiển dung, 06.8)
***  Imprimatur: 15.01.2020 - Gp. Nha Trang
*****➡ Thánh Vịnh Đáp Ca Mi Trầm

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới