THẦY LÀ ĐỨC KITÔ – Trương Thế Bạch

ĐK: Thầy là Đức Ki-tô, Thầy là Con Đức Chúa Trời, Thầy là Chúa Giê-su, chính Thầy là Thiên Chúa tình yêu. Thầy là Chúa muôn dân, Thầy là Thiên Chúa uy quyền, là sự sống vinh quang, là chân lý muôn đời.
1. Hỡi Si-mon con ông Giô-na, con có phúc chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng chính Cha Thầy Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy cho con biết con là Đá trên đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con tha thứ dưới trần, trên trời cũng tha thứ.
2. Chúa Giê-su thương yêu nhân gian, nên Chúa đã phải chết khổ hình, vai vác lấy thập giá đau thương dâng hiến thân mình cứu độ nhân trần. Chịu đòn roi đau đớn, bao khổ đau Ngài phải chịu, Ngài chết đi Ngài đã sống lại. Một tình yêu ngàn đời dấu ái, muôn đời chẳng phai mờ. Tình Ngài ôi cao quí vô cùng, hơn trời cao biển đông.
3. Chúa con ơi, con xin tri ân, ghi nhớ mãi tình Chúa vô cùng, con cảm mến tình Chúa thương con, con biết lấy gì để dâng lên Ngài. Tình Ngài ôi cao quí như trời cao biển lớn rộng, lòng Chúa thương tựa suối thác nguồn. Để đời con ngập tràn thánh đức, ơn trời mãi tuôn trào. Trọn đời xin ghi nhớ ơn Ngài, muôn đời xin nhớ ghi.
 ***** Thầy Là Đức Kitô (CN21TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới