TỪ BỎ MÌNH ĐI THEO CHÚA – Trương Thế Bạch

ĐK: Ai muốn theo Ta, ai muốn đi cùng Ta trên đời, hãy từ bỏ mình vác thập tự mà đi theo Chúa. Ai giữ mạng mình thì sẽ mất sẽ không còn, ai hi sinh vì Thầy mà mất mạng, thì được sống muôn đời.
1. Được lời lãi cả và thế gian, mà thiệt hại sự sống mình đi, thì được gì được ích gì đâu, sẽ lấy gì đổi được sự sống, hãy tu thân tích đức lòng ngay. Chúa vinh quang Ngài đến uy quyền, Ngài trả công cho từng mỗi người, tuỳ theo việc ơn đức mỗi người.
2. Người nào giữ mạng mình chớ nên, rồi một ngày sẽ mất mà thôi. Vì lời Ngài đã nói ngày xưa, hỡi những người liều mình vì Ta, đánh mất đi đánh mất vì Ta. Chúa sẽ cho được sống muôn đời, Ngài sẽ cho lại mạng sống mình, lời Chúa dạy con nhớ tuân hành.
3. Nguyện cầu Chúa mở lòng trí con, để thực hành Lời Chúa truyền ban. Trọn một lòng vì Chúa mà thôi, dám hiến mình một đời vì Chúa, bước đi theo tiếng Chúa gọi con. Hãy ra đi truyền bá Tin Mừng, dù khó nguy con không lo gì, vì có Ngài nâng bước con đi.
***** Từ bỏ mình đi theo Chúa (CN22TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới