ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CN22TNA) – La Thập Tự

1. Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng Cha. Không phải là nơi với muôn ngàn hoa thơm cỏ lạ. Nhưng là con đường Ngài đã đi qua ngày xưa. Là đường thập giá một chiều Can-vê xót xa. Nhưng nếu một ai muốn cứu mình thì sẽ mất. Còn nếu một ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì nầy người ấy sẽ tìm thấy được sự sống. Thì nầy người ấy sẽ được vinh quang Nước Trời.
ĐK: Đường thập giá con đường thăng hoa. Ai đã đi qua tìm được Nước Trời quê ta không mấy là xa. Xin cho con từ nay vững tin bước theo con đường Thánh giá. Vì chỉ duy con đường nầy đưa ta qua biển trần gian.
2. Chúa đã dạy ta cho dầu vinh phúc trần gian. Bao phủ đời ta suốt năm dài cao sang phúc nhàn. Nhưng rồi linh hồn phủ kín vinh hoa tàn phai. Thì nầy người hỡi một đời vui say ích chi! Xin Chúa dủ thương xuống phúc lành và ơn thánh. Phù giúp đời ta hành trình Nước Trời lòng thành. Bằng đường thập giá sẽ tìm thấy được sự sống. Bằng đường thập giá sẽ được vinh quang Nước Trời.
3. Chúa đã dìu con trên đường đi tới nhà Cha. Cho dẫu vực sâu với trăm ngàn gian nguy xứ lạ. Hay là đêm về nhiễu nỗi tai ương vụt qua. Nhiều lần người thế nhìn vào con đây lánh xa. Nhưng vẫn cậy tin với Chúa đồng hành dương thế. Dẫu có điều chi Ngài là phúc lành trần thế. Vì Ngài đã cứu thế trần với đường thập giá. Thì nầy thập giá nẻo đường chân con bước về.
***** Đường Thập Giá (Chúa nhật 22 Thường Niên A)
***  Imprimatur: 01.5.2005 - Gp. Qui Nhơn
*****➡ Hát Lời Chúa (La Thập Tự)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới