CA TIẾP LIÊN (Đức Mẹ Sầu Bi) – Kim Long

1. Mẹ sầu bi đứng bên thập giá, mắt đẫm lệ nhìn Con Yêu Dấu bị treo lên, một lưỡi gươm đâm thâu lòng Mẹ đang rên xiết đớn đau khổ sầu. Ôi não lòng cho Bà Mẹ diễm phúc của Người Con Duy Nhất, Mẹ hiền thổn thức đớn đau nhìn con vinh hiển chịu khổ hình.
2. Nhìn Mẹ đang thống khổ dường ấy có mắt nào mà không chan chứa lệ tuôn rơi, nào có ai không nao lòng được khi chiêm ngắm nỗi đau của Mẹ. Con của Mẹ cam chịu hành hạ đó chính là Con Thiên Chúa mà vì tội lỗi thế nhân rầy đơn côi trút hơi cuối cùng.
3. Lạy Mẹ con vẫn luôn trìu mến giúp trí lòng hầu con suy thấu được đau thương mà khóc than thông chia cùng Mẹ. Đốt cháy trong con ngọn lửa hồng, lửa yêu mến Đức Ki-tô là Thiên Chúa, để con làm đẹp ý Người.
***** Ca Tiếp Liên Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới