CHÚA THÀNH TÍN YÊU THƯƠNG (Tv 137) – Kim Đường

ĐK: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Con xin cảm tạ Danh Chúa, con xin cảm tạ Danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, Ngài vẫn thành tín yêu thương. 
1. Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, con đàn ca kính Chúa. Hướng về đền thánh con phủ phục (í-a) tôn thờ. 
2. Xin cảm tạ Danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương. Đã đề cao Danh Thánh và lời hứa của Ngài, trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu Chúa, Chúa đã thương đáp lại, và đã gia tăng bao nghị lực cho tâm hồn. 
3. Lạy Chúa! Mọi đế vương dưới trần, đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa, vinh quang Chúa vĩ đại dường bao.
***  Imprimatur: 12.7.2020 - TGP. Sài Gòn

 

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới