CHÚC TỤNG THÁNH DANH (Tv 144) – Kim Đường

ĐK: Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con. Xin chúc tụng Thánh Danh, muôn thuở muôn đời. 
1. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái với hết mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. 
2. Lạy Chúa! Muôn loài Chúa dựng nên, phải dâng lời (í-a) tán tạ. Kẻ hiếu trung phải chúc tụng Chúa. Nói lên rằng: triều đại Ngài hiển vinh, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. 
3. Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia. Chúa nói: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới. Là anh em hãy yêu thương nhau, như thầy đã yêu thương anh em". Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia. Hal-lê-lu-ia..
***  Imprimatur: 12.7.2020 - TGP. Sài Gòn

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới