HAI NGƯỜI CON… (CN26TNA) – Trương Thế Bạch

1. Người cha kia có hai người con, được sai đi làm vườn nho. Người con nhất nói con không đi nhưng rồi hối hận lại đi. Người thứ hai rằng thưa con đi nhưng rồi chăng đi khi nào.
ĐK: Lạy Chúa cho con biết nhận ra lỗi lầm, cho con biết ăn năn trở về để lắng nghe vâng lời Chúa dạy, để trở nên con người chính trung.
2. Tình yêu thương Chúa luôn dạy con, đừng kiêu căng, đừng tự mãn. Lời của Chúa quyết tâm vâng nghe thi hành ý Ngài dạy khuyên. Bằng quyết tâm bằng thưa xin vâng, suốt đời thực thi ý Ngài.
3. Ngài sai con đi làm vườn nho, Ngài sai con về mọi nơi. Để loan báo Chúa luôn yêu thương, Chúa Trời rất mực từ tâm. Bằng dấn thân dựng xây quê hương cho đời đẹp lên mỗi ngày.
 ***** Hai Người Con Làm Vườn Nho (CN26TNA)

Related Posts

Đăng nhận xét

Thông báo qua email khi có bài viết mới